ร้านค้า
สินค้าและบริการ
บริษัท ทีเอสเอ็ม กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
จ-ส : 10:00-20:00
Edge, vívo, Fenix, Instinct, Forerunner, eTrex, GPSMAP, GDR
บริษัท บาทไลน์ จำกัด
จ-อา : 9:00-21:00
Edge, vívo, Fenix, Instinct, Forerunner
บริษัท พาลลาส เอจี จำกัด
จ-อา : 9:00-18:00
Edge, vívo, Fenix, Instinct, Forerunner
บริษัท ราชาจักรยาน ไบค์เน็ต จำกัด
อ-อา : 10:00-20:00
Edge, vívo, Fenix, Instinct, Forerunner
บริษัท อาร์ท ออฟ กอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จ-อา : 9:00-21:00
Edge, vívo, Fenix, Instinct, Forerunner, GDR
บริษัท เค เลิฟ โฟน จำกัด
55/5 หมู่ 5 อาคารโครงการเมย่า เลขที่ห้อง 303 ชั้น 3
จ-อา : 11:00 - 22:00
Edge, vívo, Fenix, Instinct, Forerunner, eTrex, GPSMAP, GDR
บริษัท เค เลิฟ โฟน จำกัด
เลขที่2 ห้อง 343 ชั้น3 เซลทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ถ.มหิดล
จ-อา : 11:00–21:00
Edge, vívo, Fenix, Instinct, Forerunner, eTrex, GPSMAP, GDR
บริษัท เค เลิฟ โฟน จำกัด
ชั้น3 เซลทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ หมู่4 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์
จ-อา : 11:00 - 21:30
Edge, vívo, Fenix, Instinct, Forerunner, eTrex, GPSMAP, GDR
บริษัท เดสทินี่ สปอร์ต จำกัด
จ-อา : 10:00-20:00
Edge, vívo, Fenix, Instinct, Forerunner
บริษัท เรด บารอน ไซคลิ่ง จำกัด
อ-อา : 10:00-20:00
Edge, vívo, Fenix, Instinct, Forerunner, eTrex, GPSMAP, GDR