ร้านค้า
สินค้าและบริการ
ไอสตูดิโอ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น
เลขที่ 99, 99/1 ห้อง 344-345 ชั้น 3 ถ.ศรีจันทร์ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
ไอสตูดิโอ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า รัตนาธิเบศร์
เลขที่ 68/100, 68/919 หมู่ 8 ห้อง 244-245 ชั้น 2 ถ.รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ไอสตูดิโอ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว
เลขที่ 1697 ห้อง 312-313 ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน จตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ไอสตูดิโอ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก
เลขที่ 9/99 หมู่ 5 ห้อง 257-258 ชั้น 2 พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
ไอสตูดิโอ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฏร์ธานี
เลขที่ 88 หมู่ 10 ห้อง 212-213 ชั้น 2 วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
ไอสตูดิโอ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
เลขที่ 74-75 หมู่ 5 ห้อง 215-216 ชั้น 2 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
ไอสตูดิโอ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม2
เลขที่ 128 หมู่ 6 ห้อง 241 ชั้น 2 ถ.พระราม 2 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
ไอสตูดิโอ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
เลขที่ 277/1-3 ห้อง A230 ชั้น 2 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000
ไอสตูดิโอ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต
เลขที่ 2 ห้อง 355 ชั้น 3 ถ.มหิดล หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100
ไอสตูดิโอ สาขา ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 8 ห้อง SA011, SA012, SA013 ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130